208-342-5900

מטופלים

ICRM

פגישות ייעוץ מטופלים חדשות זמינות בשעות הרגילות במרפאה - בימים שני עד שישי. לאחר קביעת פגישה חדשה למטופל, אנא הורד את טפסי המטופל החדשים והביא אותם לפגישה הראשונה שלך.

לתאום פגישה: ניתן להתקשר לטלפון (208) 342-5900 או פשוט ללחוץ על הכפתור לבקשת ייעוץ. אם אתה שולח בדוא"ל בקשה לפגישה, אנא כלול את הימים והשעות הרצויים.

מרכז משאבים

למידע נוסף על כספים, תורמי ביציות, חולים מחוץ לעיר, חולים בינלאומיים ומשאבי חולים, בקרו במרכז המשאבים שלנו.

Attention Patients