208-342-5900

קליטת רירית הרחם (ERA)

מהו בדיקת קליטת רירית הרחם (ERA)?

בדיקת קליטת רירית הרחם (ERA) היא בדיקת רמה מולקולרית המשמשת לקביעת התזמון האופטימלי של הטיפול בפרוגסטרון לצורך העברת עוברים. ניתן להציע ERA באופן אלקטיבי (למשל, במקרים עם מספר עובר נמוך), במצבים שבהם העברת העובר הקודמת לא פעלה, או מסיבות אחרות.

ERA כולל הכנת הרחם באמצעות שילוב של אסטרוגן ופרוגסטרון, בניסיון לחקות את התנאים להעברת העובר בפועל (לספק קישור) ככל האפשר. בדרך כלל, 5 ימים לאחר תחילת הטיפול בפרוגסטרון, מבוצעת ביופסיה של רירית הרחם במשרד. מדובר בבדיקת ספקולציה (בדומה למריחת פאפ), עם הצבת קטטר (קש דק) דרך צוואר הרחם ולחלל הרחם, על מנת לקבל דגימה של רירית הרחם (ביופסיה של רירית הרחם). לאחר מכן מופק RNA מביופסיית רירית הרחם, ומבוצע על הדגימה ניתוח פרופיל ביטוי גנים (מחקר אילו גנים מופעלים ומכבים). לאחר מכן משווים פרופיל זה לבנק של פרופילי ייחוס ומשמשים לביצוע התאמות בכדי לקבל את העיתוי האופטימלי של העברת העובר לאחר תחילת מתן פרוגסטרון.  

בדיקה זו מאשרת את התזמון הטוב ביותר לחלון השתלת העובר.